Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV? (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

 

Hvordan beregner jeg hvilke varer, der skal genbestilles i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du beregne, hvilke varer du skal genbestille. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

 

Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV

For at få beregnet hvilke varer der skal genbestilles, og samtidig have muligheden for at oprette de nødvendige indkøb, kan du danne en varekladde via:

Afdelinger/Køb/Planlægning/Indkøbskladder:

 

varer, der skal genbestilles

 

Indkøbskladden beregner behovet for varer med genbestillingsmetoden Køb.

Hvis der er varer med genbestillingsmetoden Produktion eller Montage, skal der anvendes en planlægningskladde for at få beregnet behovet for disse varer.

Ved at klikke på Beregn plan i båndet Forbered, dannes der en kladdelinje for hver af de varer, hvor der er beregnet et behov for genbestilling.

Beregningen afgrænses, efter behov, på følgende måde:

 

varer, der skal genbestilles

 

 • Startdato: Angiv planlægningsperiodens startdato. Datoen bruges til vurdering af lagerbeholdning.
 • Slutdato: Angiv den dato, hvor planlægningsperioden slutter. Efterspørgsel efter denne dato medtages ikke.
 • Brug forecast: Angiver et forecast, der skal medtages som efterspørgsel, når planlægningskørslen udføres. (Bruges kun i forbindelse med produktionsmodulet)
 • Udeluk forecast før: Bruges også kun i forbindelse med produktionsmodulet.

Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning – f.eks. sikkerhedslager.

Efterspørgsel på planlægningslinjer med advarsler modificeres normalt ikke i henhold til planlægningsparametre.

Planlægningssystemet foreslår i stedet for kun en forsyning til at dække det nøjagtige behovsantal.

Planlægningskørslen kan dog konfigureres til at overholde bestemte planlægningsparametre for planlægningslinjer med visse advarsler.

Når dette felt er markeret, overholder planlægningslinjerne med undtagelsesadvarslerne følgende planlægningsparametrene på vare- eller lagervarekortet:

 

varer, der skal genbestilles

 

Der udover tages der evt. hensyn til følgende faktorer:

 • Ordrestørrelse
 • Ordrestørrelse
 • Oprundingsfaktor

Hvis feltet Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning ikke er markeret, vil der ikke blive taget hensyn til ovenstående, og der vil kun blive foreslået det antal, som vil dække det aktuelle behov.

På fanen Vare kan der i øvrigt afgrænses på felterne i varekartoteket, ligesom totalerne kan afgrænses på følgende felter:

 

varer, der skal genbestilles

 

Når afgrænsningen er foretaget, tastes OK for at beregne behovet.

Der dannes en linje med behovet pr. vare og, hvis der anvendes lokationer, pr. lokation:

 

varer, der skal genbestilles

 

Når kladden er dannet, kan felterne Aktionsmeddelelse, Antal og Dato redigeres på linjerne. Feltet Aktionsmeddelelse angiver, hvad der skal ske med den oprettede linje.

Der er følgende muligheder for aktioner:

 • Ny: Der oprettes en ny indkøbsordre
 • Ret antal: Antallet i en eksisterende indkøbsordre rettes.
 • Omplanlæg: Omplanlæg forfaldsdatoen for en eksisterende indkøbsordre.
 • Omplanlæg & ret: Omplanlæg forfaldsdatoen og ret antallet for en eksisterende indkøbsordre.
 • Annuller: Annuller en eksisterende indkøbsordre.

De forskellige aktions muligheder er tilgængelige på de enkelte linjer, hvis betingelserne for dem er opfyldt, det kan f.eks. være maks. antal på et varenummer, som er ændret, således at antallet på en eksisterende indkøbsordre skal justeres.

Når indkøbskladden er klar, tastes Udfør aktionsmeddelelse, og de nødvendig indkøb oprettes.

I forbindelse med oprettelsen kan der vælges at udskrive indkøbsordrerne.

Download vejledningen til Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV! (PDF)