Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

 

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du bogføre via en gentagelseskladde. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

 

Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV

Gentagelseskladde-funktionen i NAV giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller.

Det sættes op på de enkelte kladdelinjer, hvilke informationer der skal videreføres til næste bogføring, og hvilke informationer, der skal nulstilles.

I gentagelseskladden kan der kun bogføres bilag, hvor bogføringsdatoen ligger før arbejdsdatoen eller hvor bogføringsdatoen er lig med arbejdsdatoen. Derfor kan datoen på linjer, som ikke skal bogføres  i en gentagelseskladde fremskrives til en dato efter arbejdsdatoen, således linjen ikke bogføres.

Det kan f.eks. være en fordel ved bogføring af løn, hvor en medarbejder i nogle perioder får kørselsfradrag og ikke i andre.

På linjer hvor bogføringsdatoen er fremskrevet, vil datoen ikke automatisk bliver rykket frem. Dette sker kun på linjer, som bogføres.

Ved at benytte en gentagelseskladde er det muligt at bogføre fordeling af en omkostning.

 

Krav: For at anvende gentagelseskladder skal der oprettes en kladde, det anbefales som minimum at oprette en kladde pr. medarbejder, der skal bogføre gentagelseskladder.

Derudover kan der med fordel oprettes en gentagelseskladde pr. bogføringstype – f.eks. husleje, løn osv..
Gentagelseskladden åbnes ved at vælge stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Gentagelseskladder

For at vælge den gentagelseskladde, der skal bogføres i klikke på feltet kladdenavn:

 

Standard gentagelseskladde

 

I næste skærmbillede kan den aktuelle kladde vælges eller der kan oprettes nye kladder.

 

Finanskladdenavne - Gentagelseskladde

 

For at vælge en kladde dobbeltklikkes på kladdenavnet.

Hvis der skal oprettes en ny kladde eller en eksisterende kladde skal redigeres vælges Rediger liste i båndet.

Der kan nu oprettes nye gentagelseskladder eller redigeres i de eksisterende.

Når der oprettes linjer i gentagelseskladden skal felterne vedr. gentagelsesinterval og gentagelsesprincip udfyldes.

 

Gentagelsesprincipperne

Gentagelsesprincipperne der kan vælges er :

Fast

Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.

Variabel

Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.

Saldo til dato

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul.

Husk at udfylde feltet Andel i pct. i tabellen Allokering.

Fast med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Variabel med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Saldo med tilbageføring

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. En udlignende post bogføres på den næste dag.

Bilagsnumre

Hvis der er angivet en bilagsserie på kladdenavnet, vil kladdelinjerne blive tildelt bilagsnumre fra den valgte nummerserie.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie skal bilagsnumre angives manuelt, eller der er mulighed for at angive bilagsnummer automatisk ved at anvende følgende variabler :

Kode Resultat:

%1     Den aktuelle dag (f.eks. mandag)

%2     Den aktuelle uge (f.eks. 52)

%3     Det aktuelle månedsnummer (f.eks. 1)

%4     Det aktuelle månedsnavn (f.eks. januar)

%5     Den aktuelle regnskabsperiode (f.eks. januar)

For eksempel hvis bilagsnummeret skal være Løn januar 2016, skal følgende angives i feltet bilagsnummer :

Løn %4 2016.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie på kladden, kan der angives forskellige bilagsnumre for de enkelte linjer.

Hvis kladden har angivet bilagsnumre kan funktionen Omnummerer bilagsnumre anvendes til at sikre at bilagsnumrene er korrekte inden bogføring.

På kladdelinjen kan angives en udløbsdato for bogføring af den pågældende linje.

 

Fordeling

I gentagelseskladden er det muligt at angive fordeling af de bogførte beløb.

For at oprette fordeling af en kladde linje tastes bogføringslinjen i gentagelses kladden:

 

Kladde - Gentagelseskladde

 

For at angive fordelingen vælges Fordelinger i båndet:

 

Fordelinger - Gentagelseskladde

 

Fordelingen kan angives enten ved at taste antal, Andel i  pct. eller et beløb.

Når der anvendes fordeling kan momsberegningen være forskellig på de enkelte linjer. Herefter bogføres kladden.

Bogføringsdatoen på kladdelinjen vil nu blive fremskrevet til den 18-05-2015 da gentagelsesintervallet er angivet til 1M (1 måned) og beløbet bliver stående da der er valgt gentagelsesprincip Fast.

Bilaget er bogført og der er dannet følgende poster :

 

Finans:

Finansposter - Gentagelseskladde

 

Moms:

Momsposter - Gentagelseskladde

 

Bemærk linje 2 er fritaget for moms.

 

Kreditorposter:

Kreditorposter - Gentagelseskladde

 

Detaljeret kreditorpost:

 

Detaljeret kreditorposter - Gentagelseskladde

 

Brug af dimensioner i gentagelseskladden

Hvis der skal bogføres med dimensioner i gentagelseskladden kan dimensionsfeltet enten sættes ind som en kolonne i kladden, hvis der er tale om en global dimension, eller via menuen Dimensioner på fanen Naviger i båndet:

 

Dimensioner i Gentagelseskladden

 

Dimensionsgruppeposter i Gentagelseskladden

 

Her er indsat dimensionen Afdeling:

 

Dimension afdeling - Gentagelseskladden

 

Periodisering

Gentagelses kladden kan også anvendes til periodisering af omkostninger.

For at periodisere omkostningerne oprettes kladdelinjen i gentagelseskladden:

 

Gentagelseskladde

 

Før der bogføres skal arbejdsdatoen ændres til en dato efter den sidste bogføringsdato, kladdelinjer efter arbejdsdatoen vil ikke blive bogført.

Arbejdsdatoen ændres ved at dobbelt klippe på datoen nederst i venstre side af skærmen:

 

ArbejdsdatoAngiv arbejdsdato

 

Nu kan kladden bogføres – efter bogføring af kladden rettes arbejdsdatoen til dags dato igen.

Når kladden er bogført fremskrives bogføringsdatoen:

 

Fremskrivning af bogføringsdato i Gentagelseskladde

 

Download vejledningen til Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV  (PDF)