Sådan laver du en op-og nedregulering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges i ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).


Hvordan laver jeg en opregulering og nedregulering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en opregulering og nedregulering. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

 

Sådan laver du en opregulering og nedregulering i NAV

For at foretage en op- og nedregulering af en vare i Microsoft Dynamics NAV, vælger du en varekladde, som du finder her:

Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/Varekladder

I feltet kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

 

Varekladde - op- og nedregulering

 

Herefter oprettes kladdelinjer med de varer, der skal foretages reguleringer på:

 

Reguleringskladde - op- og nedregulering

 

I kladdelinjerne angives følgende:

Bogføringsdato: Dato for bogføring af reguleringen

Posttype:

Køb – Registrer køb af vare (Statistik) – Opregulering

Salg – Registrer salg af en vare (Statistik) – Nedregulering

Opregulering

Nedregulering

Bilagsnr.: Manuelt eller nummerserie.

Lokationskode: Hvis der anvendes lokationer angives varens lokation.

Placering: Hvis der anvendes placeringer angives varens placeringskode.

Antal: Angives altid som positivt tal, posttypen definerer og der er tale om lagertilgang eller lagerafgang.

Årsagskode: Det er muligt at knytte en årsagskode til posteringen

Kostpris: Angiver kostprisen for den aktuelle vare. Hvis kostmetoden er Standard hentes kostprisen fra varekortet. Ved øvrige kostmetoder beregnes kostprisen som pris plus indirekte omkostninger og IPO bidrag, hvis der er angivet omkostninger og IPO bidrag på varen.

Ved opreguleringer vil der kunne angives en kostpris for den pågældende vare. Dette er ikke tilfældet ved nedreguleringer, hvor kostprisen vil blive beregnet automatisk.

Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen start i båndet:

Bogfør - op- og nedregulering

Hvis der ofte foretages de samme reguleringer, kan kladden gemmes som standardkladde via menuen på fanen start i båndet:

 

Hent standardkladder - op- og nedregulering

 

Efterfølgende kan kladden hentes via menuen Hent standardkladder på fanen start i båndet.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en op- og nedregulering i NAV? (PDF)