Sådan bruger du bankkonti i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

 

Hvordan bruger jeg bankkonti i Microsoft Dynamics NAV?

Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op i NAV, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder.

Vejledningen beskriver ikke import og afstemning af bankkontoudtog.

 

Sådan bruger du bankkonti i NAV

Én af de væsentlige fordele ved at anvende bankkonti i NAV er, at det er muligt at bogføre i både kontoen valuta (f.eks. Euro) samt i regnskabsvalutaen.

Via bankkonti er det muligt at udskrive kontospecifikationer vist i både regnskabsvaluta og bankkontoens valuta. Derudover er det muligt at kursregulere åbne beholdninger på bankkonti.

Opret bankbogføringsgrupper

For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

Der oprettes en bankkonto og en bankbogføringsgruppe pr. bankkonto, der er oprettet som finanskonto i kontoplanen.

Bankbogføringsgrupperne forbinder bankkontoen med den tilhørende finanskonto, således at når der bliver bogført på en bankkonto, så bogføres der samtidig på den tilhørende bankkonto

For at oprette bank bogføringsgrupper vælges linket: <Bankkontobogføringsgrupper Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper.

 

bankkonti

 

Bankkontobogføringsgruppens kode vælges således, at den beskriver den bankkonto, den skal knyttes sammen med f.eks. banknavn eller valuta.

I feltet finansbankkonto angives den finanskonto, som bankkontoen skal knyttes sammen med.

F.eks. bankkontobogføringsgruppen DKK knyttes sammen med den bankkonto, hvor ind-/udbetalinger i danske kroner bogføres.

 

Opret bankkonti

For at oprette bankkonti vælges linket: <Bankkonti Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

I oversigten oprettes nye bankkonti ved at vælge Ny i båndet og eksisterende bankkonti redigeres ved at vælge Rediger i båndet:

 

bankkonti

 

Bankkonti oprettes efter samme princip som f.eks. debitorer, kreditorer og varer, hvor bankkontoen tildeles et unikt nummer.

Nummeret kan enten tildeles via en nummerserie eller tildeles manuelt. Nummerserien for bankkonti sættes op via regnskabsopsætningen på fanen Nummering:

 

bankkonti

 

Bankkontoens nummer angives på fanen Generelt på bankkonto kortet:

 

bankkonti

 

De øvrige felter på bankkonto kortets generelt fane kan udfyldes efter ønske/behov, det vil ikke have betydning for anvendelsen af bankkontoen, hvilke felter der er udfyldt, bortset fra hvis feltet spærret er udfyldt, vil bankkontoen ikke kunne anvendes.

På fanen kommunikation er det muligt at angive div. kommunikations oplysninger telefon, e-mail osv.

På fanen bogføring er det muligt at angive div. parametre i forbindelse med bogføring, og her er det især vigtigt at være opmærksom på felterne valutakode og bankbogføringsgruppe:

 

bankkonti

 

Valutakode: Hvis der angives en valuta kode vil der kun kunne bogføres i den angivne valuta på bankkontoen. Hvis feltet er blankt vil der kunne bogføres i alle valutaer.

Sidste check nr.:  Feltet anvendes hvis NAV bruges til at udskrive bankchecks. Det anvendes formentlig ikke i DK.

Bankkontobogføringsgruppe:  Her angives den bankbogføringsgruppe, som skal knytte bankkontoen sammen med en finanskonto.

På fanen overførsel angives kontooplysninger: kontonummer, IBAN nr., SWIFT nr. osv.

Derudover angives evt. formater til import og eksport af ind-/udbetalinger og bankkontoudtog.

Når bankkontobogføringsgrupperne og bankkonti er sat op, er de klar til brug ved bogføring i finanskladder.

Når bankkonti tages i brug, bogføres evt. beholdning på de tilhørende finanskonti over på bankkontoen via en finanskladde.

Ompostering

For at lave omposteringen dannes en kladde linje, som vist her:

 

bankkonti

 

 

Saldoen er bogført direkte på finanskontoen 2925 og er bogført i regnskabsvalutaen.

For at ompostere beholdningen til bankkontoen oprettes en kladdelinje, som vist herunder:

 

bankkonti

 

Det er vigtigt, at det er beløbet i den aktuelle valuta, som bogføres i kladden. Hvis man har sat finanskontoen op til at være afstembar, kan man kontrollere transaktionen ved at vælge afstem i båndet:

 

bankkonti

 

bankkonti

 

Her ses det, at når vi debiterer beløbet på finanskontoen og bruger banken som modkonto på kladdelinjen, så vil saldoen på finanskontoen efter bogføring igen være den samme som inden omposteringen.

Dette er fordi bankkontoens bogføringsgruppe peger på samme finanskonto.

Når finanskladden er bogført, vil saldoen på bankkontoen være:

 

bankkonti

 

Hvor den øverste saldo er i bankkontoens valuta, og den nederste saldo er i regnskabsvalutaen.

Hvis vi kigger på finanskontoen, er saldoen her den samme som saldoen i regnskabsvalutaen på bankkontoen.

 

bankkonti

 

På bankkontoen kan der nu udskrives en kontospecifikation, som viser bevægelserne i både regnskabsvalutaen og i bankkontoens valuta:

 

bankkonti

Afgræns evt. på f.eks. bankkonto og bogføringsperiode

 

bankkonti

 

bankkonti

 

Brug af bankkonti ved bogføring af indbetalinger og udbetalinger via finanskonti

Når der skal registreres ind-/udbetalinger, benyttes bankkonti som modkonto i finanskladden.

Her er vist et eksempel på, at der bogføres en indbetaling fra en debitor i EUR.

Bankkontoen DSRBanken benyttes som modkonto, og derfor bogføres betalingen også på finans konto 2925 DSRBanken.

 

bankkonti

Hvis du finder posteringen f.eks. via finansjournalerne, kan du se, at der er lavet følgende posteringer i forbindelse med bogføringen af betalingen:

 

bankkonti

 

Hvis du ser nærmere på finansposterne, så er der bogført på debitor samlekonto 2310 og på finansbankkonto 2925.

 

bankkonti

På bankkontoposten ses det, at beløbet er bogført i valutaen, som betalingen blev bogført i:

 

bankkonti

 

Download vejledningen til Sådan bruger du bankkonti i NAV (PDF)