Sådan krediterer du en salgsfaktura i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

 

Hvordan krediterer jeg en salgsfaktura i Microsoft Dynamics NAV?

Hvis du har oprettet og bogført en salgsfaktura, men ønsker at tilbageføre fakturaen igen, så kan du gøre det ved at kreditere salgsfakturaen.

 

Sådan opretter du en salgskreditnotat i NAV

Du skal først oprette en ny salgskreditnota for at udstede en kreditnota på en bogført salgsfaktura.

Start med at vælge den debitor, som kreditnotaen skal udstedes til.

I båndet vælger du funktionen Kopier Linjer:

KrediteringSalgsfaktura Kopier linjer - C5/NAV

 

Herefter vælger du valgmuligheden Bogført faktura ud for Bilagstype og skriver fakturanummeret ud for Bilagsnummer.

Sæt flueben i rubrikken ud for Inkluder hoved, så du kopiere alle fakturaoplysninger fra den oprindelige salgsfaktura.

 

KrediteringSalgsfaktura_bogfør faktura C5/NAV

 

Kreditnotaen er nu oprettet. 

 

Lav en kreditering af salgsfaktura

Du kan nu lave en kreditering af salgsfakturaen. Du kan vælge enten at kreditere hele fakturaen eller kun enkelte linjer:

  1. Krediter hele salgsfakturaen
  2. Krediter enkelte linjer i salgsfakturaen

 

1. Sådan krediterer du hele salgsfakturaen

Hvis du vil kreditere hele salgsfakturaen, kan du udligne posterne mellem salgsfaktura og salgskreditnota på følgende måde:

Vælg funktionen Udlign poster i båndet:

 

KrediteringSalgsfaktura_UdlignPoster C5/NAV

 

Du får nu vist et nyt skærmbillede, hvor du på linjen markerer den faktura, som kreditnotaen skal udlignes mod:

 

KrediteringSalgsfaktura_Markerfaktura C5/NAV

Når linjen for fakturaen er markeret, vælger du funktionen Sæt udlignings-id i båndet:

 

KrediteringSalgsfaktura_SætUdlignID C5/NAV

 

Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med den markerede faktura. Du kan nu lukke skærmbilledet.

Herefter bogfører og udskriver du kreditnotaen.

 

2. Sådan krediterer du enkelte linjer i salgsfakturaen

Hvis du kun skal kreditere enkelte linjer i salgsfakturaen, vælger du funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres i båndet:

 

KrediteringSalgsfaktura_HentBilagslinjer C5/NAV

I feltet dokumenttypefilter vælger du valgmuligheden Bogførte fakturaer. Herefter markerer du de linjer, der skal krediteres:

 

KrediteringSalgsfaktura_Dokumenttypefilter C5/NAV

 

Når de ønskede linjer er valgt, trykker du OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet. Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med de markerede linjer i fakturaen. Du kan nu lukke skærmbilledet.

Herefter kan du bogføre og udskrive kreditnotaen.

Download vejledningen Hvordan krediterer jeg en salgsfaktura i NAV (pdf)