Sådan laver du en kursregulering i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

 

Hvordan laver jeg en kursregulering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave kursreguleringer. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

 

Sådan laver du en kursregulering i NAV

Kursreguleringer foretages for at opdatere bogførte RV-beløb for åbne poster, der er bogført i en anden valuta end regnskabsvalutaen.

Alle åbne debitor-, kreditor- og bankkontoposter kursreguleres frem til den valgte dato for kursreguleringen.

 

Krav:

Der opstår behov for at foretage en kursregulering, når der foretages ændringer i systemets valutakurser, efter posterne er bogført. Kursreguleringen regulerer regnskabsvalutabeløbet på debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

Kursreguleringskørslen bruges også til at opdatere evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta på bogførte finansposter.

 

Opdatering af valutakurser

Før kursreguleringskørslen afvikles, opdateres de valutakurser, som skal reguleres.

For at opdatere valutakurser vælges linket: <Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer>

Du kan også vælge linket: Afdelinger/Økonomistyring/opsætning/Generelt/Valutaer

Den valuta, som skal reguleres, markeres, og i båndet vælges Kurser:

 

Valuta 1

 

I næste skærmbillede tilføjes den nye kurs med en dato for kursens start:

 

Valutakursregulering

 

I felterne Valutakursbeløb og Regul. valutakursbeløb angives enheden for valutakursen – f.eks. om kursen er for 1 eller 100 valutaenheder.

Før der kan foretages en kursregulering, skal felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb opdateres.

Hvis det f.eks. er nødvendigt at afvikle kursreguleringskørslen igen, f.eks. fordi der er tastet en forkert kurs opdateres felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb igen, hvorefter kursregulerings-kørslen kan afvikles igen. Kursreguleringen vil blive foretaget baseret på de allerede foretagne kursreguleringer.

Inden kursreguleringen foretages kan rapporten Valutaopgørelse udskrives. Rapporten viser differencen mellem den bogførte værdi og den aktuelle værdi af en postering, efter en kursjustering:

 

Kurs reg.

Du kan også vælge linket: <Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse>

Eller linket: Afdelinger/ Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse

 

Valuta regulering

 

For at afvikle kursreguleringskørslen vælges Reguler valutakurs i båndet på valuta skærmbilledet:

 

Reguler valutakurs

 

Du kan også vælge linket: <Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger>

Eller linket: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger

 

Valutaregulering 4

 

Startdato: Angiv evt. startdato for kursreguleringen – angives ingen dato reguleres alle transaktioner. Dette vil være det mest almindelige.

Slutdato:  Angiv slutdatoen for reguleringen – Slutdatoen er normalt den samme som bogføringsdatoen, som igen er startdatoen for den nye kurs. Slutdatoen henter den aktuelle valutakurs, der reguleres med.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan der skives en beskrivelse som benyttes som posteringstekst – hvor %1 er valutakoden og %2 er valutabeløbet som reguleres.

Bogføringsdato: Bogføringsdato for reguleringsposterne.

Bilagsnr.: Bilagsnummer på bogførte finansposter.

Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Hvis feltet markeres foretages kursregulering af debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

Reguler finanskonti for ekstra rapp. Valuta: Ved at markere dette felt kan evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta kursreguleres. Dette har naturligvis kun effekt, hvis der anvendes en ekstra rapporterings-valuta.

På afgrænsningsfanen Valuta kan der evt. afgrænses på de valutaer, som ønskes kursreguleret.

 

Under Begræns Totaler kan der afgrænses på:

Når afgrænsningen er på plads, vælges ok.

Når kursreguleringen er foretaget, kan resultatet ses ved at vælge Valutakursreguleringsjournal i båndet:

 

Kursregulering Valuta

 

 

Kursreguleringsjournal

 

Download vejledningen til  Hvordan laver jeg en kursregulering i NAV (PDF)