Sådan opdaterer du priser i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også anvendes af nyere og ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

 

Hvordan opdaterer jeg priser i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du opdatere din priser. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

 

Sådan opdaterer du priser i NAV

Opdatering af priser i NAV sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres.

Priserne kan opdateres via:

 1. Reguler Varepriser – Priser på Varekort
 2. Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

Hvis det er salgsprisen eller sidste købspris på varekortet, der skal opdateres, så bliver priserne opdateret via kørslen Reguler Varepriser.

Er det specialpriser oprettet under salgspriser på varen, kan priserne redigeres via en Salgspriskladde.

 

1. Reguler Varepriser – Priser på Varekort

For at ændre prisen vælges linket:

Eller vælg stien:

Afdelinger/salg &Marketing/Lager & Priser/Reguler varepriser:

Priser i C5 NAV - Reguler varepriser


I dialogboksen Indstillinger vælges:

Reguler:

 • Varekort. Varekort er NAV standard varekort
 • Lagervarekort er varekortet for en vare, som er oprettet som lagervare på en anden lokation

Reguler felt:

Her kan du vælge mellem mulighederne, som vist nedenfor:

 • Enhedspris: Varens salgspris på varekortet
 • Avancepct: Avanceprocent på varekortet
 • Omkostnings pct.: Indirekte omkostningsprocent på varekortet.
 • Sidste købspris: Varens indkøbspris. Opdateres løbende med sidste købspris.
 • Kostpris (Standard): Varens kostpris ved lagermodellen standard.
 • Felter på varekortet, som er afhængige af det felt, som justeres, bliver også ændret på varekortet.
 • Ganges med: Her angives den faktor, den nuværende pris/sats skal ganges med vedreguleringen. Ved en prisstigning på 5%, vil faktoren være 1,05.
 • Afrundingsmetode: Her kan angives, hvordan salgspriserne skal afrundes.

 

Afrundingsmetode

Der kan oprettes forskellige afrundingsmetoder. Afrundingsmetoderne oprettes ved at vælge linket:

Eller vælg stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Ressourceplanlægning/Afrundingsmetoder:

Priser i C5 NAV - Afrundingsmetode

 

Kode: Kode for afrundingsmetoden.

Min beløb: Minimumsbeløb før der afrundes. F.eks. hvis der kun skal afrundes, når beløbet er over 50,00 angives det her.

Tillæg før: Beløb som tillægges før afrunding.

Type: Afrundingstype Nærmeste, op eller ned.

Præcision: Her angives afrundingspræcisionen.

Tillæg efter: Beløb som tillægges efter afrunding.

Når de korrekte indstillinger er valgt, kan der afgrænses på, hvilke varer der skal reguleres priser på. Der kan afgrænses på felterne i varekartoteket.

Når indstillinger og afgrænsning er korrekt valgt, vælges OK for at gennemføre prisreguleringen.

 

Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

Hvis det er salgspriser angivet i salgspris kartoteket, som skal reguleres, kan det gøres via en salgspriskladde.

For at åbne en slagspriskladde vælges linket:

Eller stien:

Afdelinger/Salg & marketing/Lager & priser/Salgspriskladde

 

Priser i C5 NAV - Salgspriskladde

 

Salgspriskladden kan bruges til at opdatere salgspriser på både:

 • Varekortet
 • Lagervarekortet

Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal opdateres, anvender du kørslen Foreslå varesalgspris på kld

Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal reguleres, vælger du Foreslå salgspris på kld..

Opbygningen af de to kørsler er ens, så nedenfor er vist fremgangsmåden ud fra kørslen Foreslå salgspris på kld..

 

Priser i C5 NAV - Salgspris på kld

 

I oversigtspanelet Indstillinger angives, hvem salgspriserne skal knyttes til og under hvilke betingelser.

Salgstype: Her kan angives den salgstype, som salgsprisaftalen skal kopieres til.

 

Priser i C5 NAV - Salgstype


Salgskode: Angiv koden for den salgstype, som salgspriserne kopieres til. Afhængigt af valget i salgstype kan der vælges enten debitor, debitorprisgruppe eller kampagne. Hvis der er valgt Alle debitorer i Salgstype, er feltet salgskode nedtonet.

Enhed: Her kan angives den enhedskode, der skal bruges til at angive de nye priser.

Valutakode: Angiv hvilken valuta de nye priser skal være i.

Startdato: Angiv den dato, hvor prisændringerne skal træde i kraft. Hvis der er valgt kampagne i feltet salgstype er feltet nedtonet.

Slutdato: Angiv den dato som prisændringerne er gyldige til. Hvis der er valgt Kampagne i feltet Salgstype, er feltet nedtonet.

Kun priser over: Her kan angives den laveste salgspris, der ændres. Det er kun priser, der er højere end dette beløb, der kan ændres. Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en linje til den i vinduet Salgspriskladde, men med samme salgspris som i tabellen Salgspris.

Ganges med: Angiv den faktor som prisen på varekortet skal ganges med. F.eks. 1,2.

Afrundingsmetode: Angiv en afrundingskode der skal bruges til at angive nye priser. Klik på feltet for at se de eksisterende afrundingsmetoder.

Opret nye priser: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der ved kørslen skal oprettes nye prisforslag, f.eks. en ny kombination af valuta, salgskode og tidsangivelse. Feltet skal ikke markeres, hvis der kun skal justeres eksisterende salgspriser.

I oversigtspanelet Salgspriser kan der afgrænses på, hvilke salgspriser der skal justeres priser på.

Når afgrænsningen er korrekt angivet, vælges OK. Der bliver hermed dannet kladdelinjer for de priser, som skal opdateres.

 

Priser i C5 NAV - Salgspriser

Kladden kan nu redigeres, inden salgspriserne endeligt opdateres:

 

Priser i C5 NAV - Rediger kladde

 

Når kladden er kkontrolleret og evt. tilrettet, bliver salgspriserne opdateret ved at vælge Opdater salgspriser i båndet:

 

Priser i C5 NAV - Opdater salgspriser

Opdateringen af salgspriser kan afgrænses på salgspriskladde felterne, således at det ikke behøver at være hele kladden, som er opdateret, før der kan bogføres:

 

Priser i C5 NAV - Implementer prisændring

Når der vælges OK, bogføres de salgspriskladdelinjer, som falder inden for afgrænsningen.

Efter priserne er opdateret, skal der tages stilling til, om de foreslåede (opdaterede) prisændringer skal slettes:

 

Priser i C5 NAV - Gem prisændringer

 

Hvis der vælges JA, slettes de bogførte/opdaterede linjer. De øvrige linjer bliver tilbage i salgspriskladden.

Download vejledningen Hvordan opdaterer jeg priser i NAV her (pdf)