Sådan gør du, hvis der ikke sker noget, når du fakturerer en ordre

Gældende for C5 (op til version 2012)

Du kan komme ud for, at du har indtastet en ordre, som du nu vil fakturere. Men når du klikker på knappen

[Fakturering], sker der ingenting.

Hvis det er tilfældet, skal du undersøge, om den metode du vælger, passer til de data, du i øvrigt har angivet i forbindelse med faktureringen.

Der er tre metoder, du kan vælge, som uddybes længere nede i vejledningen:

  • Følgeseddel
  • Lever nu
  • Bekræft

Sådan tjekker du ordren ved faktureringen

Vi tager udgangspunkt i et eksempel med en ordrelinje, hvor der er skrevet 5 stk. i feltet Antal. C5 foreslår automatisk den samme mængde i feltet Lever nu.

De to felter Lever nu og Leveret fungerer i sammenhæng med den metode, du vælger at fakturere efter.

Faktura Ordrelinjer

Gå i Ordre/Kartotek/Ordre og find den aktuelle ordre i oversigten og klik på knappen [Fakturering].

Faktura Alt

Hvis du vælger metoden Alt, vil C5 fakturere alle de linjer, der er på ordren (i dette eksempel har vi kun én).

Men hvis du forsøger at fakturere en vare, der ikke er på lager, vil der ingenting ske. Med mindre der på varens lagerkort er sat flueben i feltet Negativ, hvilket betyder, at lagebeholdningen gerne må være negativ for den pågældende vare.

Faktura Vare

Du kan også sætte fluebenet, som vist herunder Debitor/Tilpasning/Parametre/Faktura.

Faktura Fakturaparametre

Hvis der er flueben i feltet Negativ lagerbeholdning, kan alle varer gå i negativ, selvom det ikke er sat på lagerkortet.

I vores eksempel kan man se, at der er solgt 5 stk. i Antal, som tidligere er Faktureret og dermed Leveret to stk., der har været på lager ved faktureringen.

Du mangler dermed at levere/fakturere 3 stk. i Lever nu, men da de ikke er på lager, kan du ikke fakturere, og der sker intet, når du forsøger.

Faktura Lagerbeholdning

Hvis du bruger metoden: Følgeseddel

Hvis du vælger metoden Følgeseddel, fakturerer du de varer, du tidligere har leveret fysisk på en følgeseddel, men IKKE faktureret. Har du ikke tidligere leveret varer på en følgeseddel, så der står et antal i Leveret, vil der ingenting ske.

Hvis du bruger metoden: Lever nu

Vælger du metoden Lever nu, fakturerer du det antal, der står i feltet Lever nu. Du kan dermed selv rette antallet, hvis du kun vil levere/ fakturere en delmængde, selvom C5 foreslår den samme mængde, som du indtaster i Antal, som den mængde der står i Lever nu. Det betyder samtidig, at hvis der ikke er angivet noget i Lever nu, vil der ingenting ske ved faktureringen.

Hvis du bruger metoden: Bekræft

Vælger du metoden Bekræft, vil du for hver linje få mulighed for at rette det antal der skal faktureres.

Faktura Bekræft

Også her gælder overvejelserne med hensyn til om varen er disponibel eller må gå i negativ, som tidligere nævnt.

Faktureringen er altså et sammenspil mellem den metode du vælger, din disponible beholdning i forhold til den mængde du vil fakturere, samt parameteren Negativ på lagerkortet.

Download vejledning her (pdf)

Har du brug for mere hjælp?

Tag med på kursus i den klassiske C5 2012: