Sådan indtaster du primo anlægsaktiver (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

 

Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du indtaste primo anlægsaktiver. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

 

Sådan indtaster du primo anlægsaktiver i NAV

Når anlægskartoteket tages i brug, skal eksisterende anlæg lægges ind i anlægskartoteket til den værdi, de har i finansbogholderiet.

Det kan enten være i forbindelse med opstart/konvertering til NAV regnskabsprogrammet, eller hvis man ønsker at tage anlægskartoteket i brug i en eksisterende NAV.

Princippet i indtastningen af primo anlægsværdier er det samme; anlæggene som allerede har en bogført værdi i finans skal kun bogføres i Anlægskartoteket.

Ved opstart af nyt regnskab kommer anlægsværdierne ind i finansbogholderiet via finans primotallene.

Er der tale om at anlægskartoteket tages i brug i en NAV, som allerede er i drift, så vil anlægsaktiverne formentligt allerede være bogført i finans.

Denne vejledning beskriver, hvordan primo anlægsværdier bogføres i anlægskartoteket uden at påvirke finans. Bemærk, vejledningen beskriver ikke opsætning af anlægsmodulet.

 

Bogfør primoværdi af anlæg

For at kunne bogføre primo værdien af anlæggene, skal disse være oprettet i anlægskartoteket.

Det er den afskrivningsprofil, der er tilknyttet anlægskortet, som afgør om posteringer på et anlægsaktiv bogføres i både anlægskartoteket og i finans.

Derfor skal man sikre sig, at finansintegrationen er slået fra på de afskrivningsprofiler, der er tilknyttet de anlægsaktiver, som skal bogføres.

Afskrivningsprofilerne oprettes/redigeres via: Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Afskrivningsprofiler:

 

Anlæg 1
Ved at klikke på ny oprettes en ny af skrivningsprofil.

For at redigere en eksisterende afskrivningsprofil klikkes på rediger, og afskrivningsprofilen åbnes i et nyt vindue:

Det er på fanen Integration, det angives, om der skal bogføres med integration til finans, og hvad der evt. skal bogføres både i finans og i anlægskartoteket.

 

Anlæg 2

 

I forbindelse med bogføring af primoanlægsværdierne fjernes alle flueben vedr. finans integration.

Herefter kan primoværdierne for anlæggene bogføres via kladden:

Anlægskladder: Her bruges kladden uden finansintegration.

I kladden vælges Kontotype Anlæg, hvilken afskrivningsprofil der skal anvendes, samt hvilket anlægsnummer bogføringen vedrører.

Beløbet, som bogføres, skal være uden moms, da der allerede er afregnet evt. moms.

 

Anlæg 3

Bogføringen af anlægskladden medfører en postering på anlægget:

 

Anlæg 4

Ved at navigere på posteringen kan det kontrolleres, at bogføringen ikke har haft en påvirkning i finans.

 

Anlæg 5

Detaljerede om Anlægsfinansposten:

 

Anlæg 6

 

Når bogføringen af primo værdier på anlæg er afsluttet, skal finansintegrationen slås til igen på de berørte afskrivningsprofiler.

Download vejledningen til  Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i NAV? (PDF)