Online undervisning 2018-03-15T11:07:01+00:00

Online undervisning – webinar

Styrk dine kompetencer med online træning. Få online undervisning i hvordan du klarer dine daglige arbejdsopgaver nemmere og smartere i enten Dynamics 365, Microsoft Dynamics NAV, Stackss eller Office 365. Vi sørger for, at du får godt indblik i programmernes opbygning, funktioner, muligheder og fordele.

Online undervisningen afholdes som et webinar, der varer mellem 15-30 minutter, hvor du kan deltage hjemmefra via din PC. Du behøver derfor ikke at hive en hel dag ud af kalenderen til kursus, og du vælger selv det emne, du ønsker at få undervisning i.

Der vil løbende komme flere nye emner som online undervisning.

For kun kr. 189,-/mdr. pr. bruger kan du frit deltage i alle vores online undervisninger (webinarer). Du bliver samtidigt automatisk tilmeldt en Serviceplan Premium, som giver dig adgang til endnu flere fordele. 

Få de første to måneder helt gratis.

Gratis webinar - online undervisning
Tilmeld online undervisning her

Pris og adgang

For at få fri adgang til alle disse online undervisning skal du have en Serviceplan Premium. Tilmelder du dig online undervisning direkte, bliver du automatisk tilmeldt en Serviceplan Premium.

Læs mere om Serviceplan Premium her

Microsoft Dynamics NAV – online undervisning:

Tilpasning af Rollecenter, vinduer og lister i NAV

I Microsoft Dynamics NAV er startsiden defineret ud fra en Rolle. I rollen er det forudbestemt, hvilke funktioner der er tilgængelige for rollen.

For at blive så effektiv som mulig i hverdagen vil tilpasning af vinduer og lister være væsentlig at kende til. Den enkle bruger kan nemt tilføje, fjerne eller flytte rundt på placering af felter og kolonner efter behov.

Det kan eksempelvis være at tilføje en genvej til finanskladden fra startsiden eller fjerne irrelevante felter på debitorkortet.

På dette webinar får du undervisning i, hvordan du bruger rollecentret og tilpasser det efter dit behov.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Afslutning af regnskabsår i NAV

Der er tre trin du skal følge, når du skal lave årsafslutning i Microsoft Dynamics NAV.

De tre trin er:

 1. Afslutning af regnskabsåret ved hjælp af funktionen Regnskabsperioder
 2. Oprettelse af årsafslutningsposter ved hjælp af funktionen Nulstil resultatopgørelse
 3. Bogføring af årsafslutningsposterne sammen med modregningsposterne fra tidligere år

Når du afslutter regnskabsåret, skal du ikke bekymre dig om at miste transaktionsoplysninger. Alle detaljer bevares, selv efter at du afslutter regnskabsåret. Regnskabsåret markeres som “lukket”, og alle posterne for det lukkede år, markeres som “poster fra tidligere år”.

Du kan bogføre i et tidligere regnskabsår (eks. efterposteringer). Derefter kan kørslen Nulstil Resultatopgørelse køres igen for at ompostere de nye poster.

På dette webinar får du undervisning i, hvordan du afslutter regnskabsår. Der vil være særlig fokus på efterposteringer samt typiske scenarier der er tilknyttet afslutning af regnskabsår.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Rapid Start – ind-/udlæsning af stamdata

Rapid Start er navnet på det værktøj, der bruges til ind- og udlæsning af stamdata i Microsoft Dynamics NAV. Værktøjet bruges til at flytte data hurtigt.

Det kan eks. være i forbindelse med et skifte fra et ældre ERP-system til Dynamics NAV. Her er der mulighed for at benytte dette integrerede værktøj til at flytte dataene.

Rapid Start bruges sammen med Excel. Du kan oprette eller tilrette dine data i Excel undervejs og samtidigt få dataene ind i den rigtige struktur og opsætning i Dynamics NAV. Typiske ind- og udlæsninger indeholder informationer såsom kunder, varer, leverandører og priser.

På dette webinar får du undervisning i, hvordan Rapid Start kan bruges, og hvordan ind-/udlæsninger typisk foregår.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

 Opsætning og oprettelse af budgetter i NAV

Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter. På den måde kan man holde øje med, om man imødekommer sine budgetkrav.

Et budget giver dig et godt overblik over de planlagte udgifter og indtægter i virksomheden. Du kan derfor budgettere ud fra dine forventede finansielle aktiviteter.

I dit budget kan du vælge at få vist et budget for udvalgte dimensioner, eller du kan afgrænse budgetperioden. Du kan anvende en rapport ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsafslutningen.

På webinaret vil du få undervisning i, hvordan du opsætter finansbudgetter og opretter alternative budgetter. Du lærer desuden, hvordan du importerer og eksporterer budgetter til og fra Excel, samt hvordan du laver budget på baggrund af realiserede tal fra tidligere regnskabsår.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Lagerregulering og lageroptælling i NAV

Når du skal lave status og tælle op på lageret, kan du benytte lageropgørelseskladden i Microsoft Dynamics NAV.

Der beregnes en liste ud fra de informationer, som Dynamics NAV ligger inde med. Listen viser, de varer Dynamics NAV har på lager og antallet af varerne lageret. Listen kan du efterfølgende medbringe på lageret og justere i forhold til de faktiske antal, du har på lager.

Hvis du en dag taber en vare eller pludselig finder nogle varer på dit lager, benytter du varekladden til at lave op- og nedreguleringer.

På dette webinar får du undervisning i, hvordan du laver lagerregulering og lageroptælling.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Dimensioner – hvordan du kan bruge dimensioner i NAV

Microsoft Dynamics NAV er stærk på området Dimensioner. 

En virksomheds regnskab består af mange poster, som er knyttet til mange forskellige aktiviteter i virksomheden. Det er ofte nødvendigt at udarbejde opgørelser, statistikker og analyser, som er uddrag af virksomhedens samlede regnskab. Disse uddrag kan laves ved hjælp af individuelle dimensioner eller kombinationer af dimensioner.

En dimension består af oplysninger, som du kan føje til en post som en slags markering. Dette betyder, at poster med lignende karakteristika kan grupperes, så disse grupper nemt kan bruges til analyseformål. Dimensioner kan anvendes over alt i programmet; i kladde- og bilagsposter samt i budgetter.

Du kan oprette det antal dimensioner, du har brug for. Og du kan oprette et ubegrænset antal dimensionsværdier til hver dimension.

På dette webinar får du undervisning i, hvordan du opsætter dimensioner, hvordan du bruger dem, og hvordan du kan trække statistik med dimensioner.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

 

Momsopsætning og momsangivelse i NAV

Moms er en transaktionsskat, der betales af slutbrugeren. Det kan være en forbruger eller en virksomhed. Du kan opsætte moms på forskellige måder, alt efter bl.a. momsprocent.

På dette webinar får du undervisning i de opsætninger, der er nødvendige i NAV. Der vil være fokus på Virksomhedsgruppe, Produktgruppe, Momsvirksomhedsgruppe og Momsproduktbogføringsgruppe. Du vil lære, hvordan du laver forskellige momsopsætninger.

Derudover vil der på webinar være fokus på momsangivelse. Momsangivelse viser en opgørelse over bogført moms og beregner de skyldige afgifter for den valgte periode til toldvæsenet. Du vil få undervisning i, hvordan du afregner moms, hvor vi lukker åbne momsposter og overfører købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Bogføringsopsætning

For at opnå den korrekte kontering i kontoplanen i NAV bruges bogføringsopsætningen til opsætning af matrix med de forskellige kombinationer af bogføringsgrupper. Disse grupper hentes som default i f.eks. kladder. De kan dog enten overskrives eller slettes, hvis anden kombination ønskes.

Der er tre forskellige bogføringsgrupper, som skal opsættes:

 1. Virksomhedsbogføringsgrupper
 2. Produktbogføringsgrupper
 3. Momsbogføringsgrupper

Udover de tre finansbogføringsgrupper, er der også bogføringsgrupper til debitor og kreditor til gruppering på samlekonto. Her har du mulighed for at udpege finanskonti til gebyr, renter mv.

På dette webinar får du undervisning i bogføringsopsætning, og hvordan du kan opsætte det efter jeres behov og krav til rapportering.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Oprettelse af salgsordre og kreditnota

Hvordan oprettes en salgsordre i NAV, og hvad sker der, når du opretter den?

Der er en række standardfelter, der skal udfyldes, når du opretter en salgsordre i NAV. Derudover er der en række valgmuligheder, alt efter informationsbehovet til fakturaen, samt hvordan den skal håndteres i systemet. Med de korrekte oplysninger i salgsordren sikrer I, at processen optimeres og al nødvendig information kommer med.

En kreditnota kan oprettes på flere måder, og du kan vælge den måde, der er mest optimal for dig.

Du kan bl.a:

 • Hente bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres
 • Kopiere linjer

På dette webinar får du undervisning i, hvordan du opretter en salgsordre og efterfølgende en kreditnota i Microsoft Dynamics NAV.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Stackss – online undervisning:

Opstart af ny virksomhed i Stackss

Stackss er et enkelt og innovativt regnskabsprogram baseret på Microsoft Dynamics, der gør det lettere at benytte økonomi løsningen sammen med øvrige produkter som Microsoft Office 365. Vi vil på dette webinar undervise i, hvordan du kommer godt i gang med Stackss.

Om du ønsker at starter helt fra bunden med et tomt regnskab eller måske benytte den skabelon der ligger med forslag til kontoplan og bogføringsopsætninger.
Derudover vil vi lave nogle simple bogføringer i finanskladden og oprettet en kunde/leverandør og køre et simpel proces igennem med oprettelse af en faktura/kreditnota.

Tilmeld dig webinar

Til toppen

Office pakken – online undervisning:

Office 365

Office 365 er Microsofts online version af Office-pakken.

Få en gennemgang af Office 365, herunder Word, Excel og Power Point. Du vil bl.a. se, hvordan man kan ”stemple” et dokument ud og ind, og hvordan flere personer kan arbejde i samme dokument.

Derudover vil du også blive præsenteret for øvrige programmer i Office 365:

 • Skype – Hvordan man kan lave videokonferencer, chatte og ringe til hinanden internt
 • Outlook – Hvordan samspillet mellem Outlook  og Sharepoint kan bruges
 • SharePoint – Hvordan Sharepoint gøres nemt og effektivt at anvende vha. Office 365’s ekstra værktøjer
 • Teams – Hvordan man opretter projektgrupper, hvor man på tværs af medlemmer kan benytte platformen som videndelingscenter samt dele dokumenter
 • Dynamics 365 – Hvordan sammenspillet mellem Office 365 og Dynamics 365 kan bruges

Desuden hører du om priser og prisstruktur på Office 365.

Til toppen

Excel

Få en grundlæggende introduktion til Microsoft’s regnearksprogram Excel. Der vil være fokus på, hvad Excel kan i forhold til databearbejdning, når data kommer fra Microsoft Dynamics NAV.
Det vil bl.a. være disse emner, vi kommer omkring:
 • Filtrering og visning af data – en gennemgang af diverse filtreringsmuligheder og frysning af ruder
 • Pivottabeller – Opsætning, dannelse og præsentation af pivotter. Brug af grafer med data samt kopiering til Power Point eller Word
 • Formler – grundlæggende beregning, præsentation og brug af formler.
 • Avanceret formelberegning
 • Udskrifter – printlayout, gennemgang af udskriftsområder, titler og sidetal

Til toppen