Standardbetingelser for standardkursus 2018-06-11T09:14:51+00:00

Standardbetingelser for standardkursus

Tillæg: Standardbetingelser for standardkursus (version 20.04.2016) Følgende standardbetingelser er gældende for standardkursus. Disse standardbetingelser gælder som tillæg til ERPgruppen A/S’ generelle Standardbetingelser.

1. ERPsupporten.dk

ERPsupporten.dk er en online supportportal, der hjælper C5 og NAV-brugere med support og rådgivning til økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV.

ERPsupporten.dk er en del af ERPgruppen A/S. ERPgruppen A/S er et sammensluttet IT- og konsulenthus, der består af en række ERP-huse i Danmark. Sammenslutningen i ERPgruppen A/S sikrer en større, stærkere og bredere kompetenceplatform inden for C5 og NAV, så kunderne får en nemmere og mere ressourcebesparende forretnings- og økonomistyring. ERPgruppen A/S arbejder tæt sammen med netværket Dynamic Network A/S.

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser for standardkursus gælder for samarbejdet mellem Køber og ERPgruppen/ERPsupporten.dk (som også dækker over ERPgruppens underafdelinger), med mindre andet er aftalt skriftligt.

3. Fakturering og betaling

Fakturering sker fra ERPgruppen A/S på vegne af ERPsupporten.dk.

Faktura for kursus sendes til Køber 14 dage forud for kursusafholdelse. Kursustilmeldingen er bindende op til 14 dage før kursusafholdelse. Undtagelsesvis er kun, hvis kurset ikke bliver afholdt.

Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

4. Afbud

Hvis kursisten bliver forhindret i at deltage på kurset, skal afbud meldes til ERPsupporten.dk på tlf. 70 70 70 66 eller support@erpsupporten.dk.

Pengene refunderes ikke, hvis afbud sker senere end 14 dage før kursusafholdelse.

5. Forudsætning for kursusdeltagelse

Grundlæggende skal kursisten have kendskab til almindelige bogføringsprincipper og regnskabsopbygning. Vi anbefaler at kursisten bruger C5 eller NAV aktivt imellem kurserne for at få størst udbytte af dem.

Der tages forbehold for aflysning af kursus, såfremt der er mindre end tre tilmeldinger. Kurset vil blive aflyst med 14 dages varsel. Pengene refunderes i tilfælde af aflysning.

6. Brug af egen PC

Kursisten skal selv medbringe egen PC til kurset med mindre andet er aftalt. På kursusdagen får kursisten udleveret en demoversion af det økonomisystem, som kurset omhandler. Hvis kursisten ikke har mulighed for at medbringe egen PC, kan kursisten kontakte ERPsupporten.dk.